Translate100.com > Онлайн преводач


TRANSLATE100.COM - симултанен превод за 99 езика с примери за използване на думи в контекст. Нашият преводач работи върху технологията за машинен превод. Преводът се генерира въз основа на статистически модели, чиито параметри са получени от анализа на двуезични текстови корпуси. За подобряване на качеството на превода се използват допълнителни правила. За качествен превод използвайте пунктуация, не позволявайте смесване на няколко езика в оригиналния текст.
Популярни дестинации за онлайн превод: